Blogia
IDENTIDADE GALEGA

IDENTIDADE GALEGA. Puntos bàsicos.

PUNTOS BÁSICOS

IDENTIDADE GALEGA

- Afirmamaos o principio identitario:

Os seres humans non son individuos puros, nin membros anónimos dunha humanidade abstracta, senon que na virtude dunha identidade multifactorial, se agrupan en comunidades nacionais e culturais que son o sustrato da agrupación social.

- Etnicismo. IDENTIDADE GALEGA, como partido identitario europeo, manifestase a prol da defensa das personalidades propias de cada unha das "patrias carnais" que compoñen a nosa gran Europa. Nun mundo con tendencia ó individualismo, ó esquecemento do pasado e realidade dos pobos en beneficio da universalización da personalidade global e do mercado único, IDEGA considera positiva calquera reacción identitaria baseada nas realidades étnicas, como tamén o estamos nas reaccións identitarias que se basen na pertenencia ós estados-nación europeos. Isto non significa en absoluto que apoiemos a idea de que cada étnia chegue a convertirse nun estado propio e "independente". Consideramos que a independencia é a capacidade de exercer un papel na historia e no mundo acorde á propia vontade, sen plegarse ós intereses de ningunha potencia allea, somos conscentes de que só nunha Europa unida podría serlo, hoxe nin España,nin Francia,nin Portugal, nin Alemaña son estados soberanos, pois en todolos casos as suas derradeiras decisións dependen de Washington, moito menos poderían serlo cada unha das étnias convertidas en microestados, fáciles presas do dominio internacional.

Inspirados polos tradicionais conceptos da política europea, eclipsados coa chegada da Modernidade, manifestamonos contrarios a calquera idea uniformizadora e centralista do estado, e esiximos a cada un deles a adopción dunha composición interna respetuosa coa pluralidade que integra.

En definitiva nos manifestamos a prol do proceso de unificación europea a realizar por cada un dos Estados actuais, o mantemento das personalidades propias de cada comunicade étnica.

- Por unha sociedade baseada na comunidade popular. construida sobre os pilares da familia-tradición.

 A sociedade moderna está disgregada. De feito podese dicir que xa non existe tal sociedade. A verba "sociedade", xa non e maís que un eufemismo para referirse a un conxunto heteroxeneo de individuos unidos só polo mero interese común.

Individuos que compiten entre si por ocupar os mellores lugares nesa chamada "sociedade". O individualismo conduce {a separación de intereses materiais, ésta, a separación dos intereses mais profundos, e como lóxica consecuencia, a división do pobo.

Por todo isto IDENTIDADE GALEGA, defende a Comunidade Popular como base e fundamento do Estado. A Comunidade Popular, ó contrario que a "sociedade", é homoxenea e órganica. É homoxenea en tanto que se compon de xentes unidas non polo interese, senon por lazos forxados por seculos de historia, tradicións e herencia comunes, que comparte os mesmos principios e as mesmas aspiracions fundamentais, o que a fae un todo indivisible. E é orgánica porque non se fundamenta nunha unión artificial, senon nos lazos de herencia e tradición comúns, unha unión de individuos que pola súa natureza, tenden a comparti-lo seu destiño.

A Comunidade Popular non se fundamenta nunha especie de "contrato social", senon nos mesmos lazos superiores que conforman a familia, que é a base da comunidade. A familia sigulle en orde orgánico o clan ou a vecindade, que agrupa a varias familias por afinidade, ó clan, o pobo o a cidade, a este a rexión, e finalmente a Comunidade nacional-popular, oranismo que engloba como aneis concentricos a todos os anteriores; pero na base de todas estas agrupacions atopamos a herdanza común como nexo fundamental da unión.

Un pasado común que permite afrontar un destiño común.

- O noso concepto da Economía é un concepto social: a economia debe estar ó servicio do ben común e non de minorias privilexiadas. Somos partidarios dunha economia de mercado dirixida hacia o ben común, a favorecer as rentas do traballo sobre as do capital e o mantenemento do Estado de Benestar.

A emisión de moeda e a política monetaria deben estar controladas pola autoridade política como principio da soberania, e ó servicio do interés común.

Apostamos por unha via economica entre o estatismo proteccionista e o librecambismo integral, a economía como medio de mellora colectiva e non coma fin.

Queremos unha vía alternativa entre o principio igualitario e a mundialista lei da selva: a liberación da economia europea para evitar un inmenso mercado globalizado e unificado, que destrue as identidades nacionais, as conquistas sociais e os seus equilibrios.

- Ecoloxia. Etimoloxicamente ecoloxía é a ciencia do "oikos" da casa, do habitat. O noso habitat non é so un hábitat xeografico ou fisico senon un hábitat cultural, natural e incluso espiritual, todos estos hábitats están relacionados entre sí e dependen uns de outros, por isto entendemos a ecoloxia como algo integral que teña en conta esta relación e que impregne toda a actuación política. Toda actividade humana debe someterse a criterios de desenvolvemento sostible e protección da biodiversidade.

- INMIGRACIÓN. Como consecuencia do desenvolvemento capitalista onde o interese está por riba de calquera outra consideración, e os individuos e os pobos, previamente desposeidos de personalidade e ideosincrasia, convertense en mercadoria intercambiable, asistimos a actual oleada de xentes alleas á nosa terra e a nosa tradición.

Dende o punto de vista económico propoñemos a adopación de medidas necesarias nos paises de orixe para que estas anguriosas situacions non cheguen a producirse, e cada persoa teña posibilidades de desenvolver unha vida digna no seu lugar de orixe.

Estamos seguros de que a inmensa maioria destes inmigrantes non o sería si se deran as condicions oportunas nos seus paises de nacemento; para esto demandamos a sustitución do actual sistema de explotación baseado nos ruins intereses das anónimas trasnacionais e as decadentes élites dirixentes locais que combiñadas dan lugar ás caoticas situacions políticas e económicas que provocan este doloroso éxodo, por outro fondamentado en valores de solidariedade e eficacia.

Ademaís da súa vertente económica, a inmigración preocupanos, e moito, dende o punto de vista do mantemento da identidade de Europa.

Por esto ante a ameaza que supón o desorbitado número e o brutal índice de natalidade destes extranxeiros en chan europeo, defendemos a adopción inmediata de medidas que frenen a chegada de novos colectivos de inmigrantes, así coma o estudio e posible aplicación dun programa de retorno nas condicions mais humanitarias posibles.

 

0 comentarios