Blogia
IDENTIDADE GALEGA

A era do inmigracionismo

A era  do inmigracionismo
 
Segundo a II edición do Anuario da Comunicación do Inmigrante en España 08/09, España necesitaría ata 100 mil inmigrantes máis ao ano para cumprir as previsións de crecemento da ONU, OCDE e o BCE (12 millóns de inmigrantes máis ata o ano 2050).

Os inmigrantes cualificados, segundo o informe, son os que serían máis necesarios, para cubrir postos especialmente na área tecnolóxica.

A pesar disto, o paro entre a poboación nacional segue crecendo, polo que tal previsión está fóra de contexto e por si mesma é un despropósito.

A razóns ás que alude o citado informe para allegar man de obra estranxeira, non exentas de razóns, son o envellecemento da poboación española e o baixo índice de natalidade, que é un dos máis baixos do mundo. O Congreso Español de Medicamento Perinatal cifraba esta en 9,2 por cada mil habitantes, sendo necesaria unha taxa de natalidade de 2,1 fillos por muller para que a actual xeración poida ser enteiramente substituída polas futuras xeracións.

A consecuencia lóxica á premisa de que en España fai falta man de obra (a pesar do paro?) porque non nacen nenos, é que deben nacer máis nenos españois. Con todo as políticas de natalidade brillan pola súa ausencia (e as que existen son un ridículo insulto para as familias)

Países como Israel ou Suecia aplicaron medidas para fomentar a natalidade cun custo moi inferior ao custo que xera a chegada de inmigrantes (aumento da delincuencia e consecuente aumento no mantemento da poboación reclusa?). Estas medidas deben ir encamiñadas, non a constituír ridículas axudas puntuais, senón á creación dun verdadeiro salario social para os proxenitores españois durante os primeiros anos da vida dun fillo.


Os beneficiarios destas medidas deben ser familias orixinariamente españolas. Pola contra prodúcese, como no caso de España, a reacción inversa á pretendida. Son os inmigrantes os grandes beneficiarios das escasas axudas sociais por fillo, o que produce un efecto chamada e o aumento da natalidade entre a poboación inmigrante. Un de cada cinco dos nenos nacidos o ano pasado é fillo dunha muller estranxeira, a maioría delas marroquís, segundo os datos difundidos hoxe polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A conclusión de todo iso, é que a pesar dos case 3 millóns de parados, e de ter unha das taxas de natalidade máis baixas do mundo, séguese optando pola chegada masiva e sen control de inmigrantes ao noso país, o que supón un paso atrás nos avances sociais conseguidos polos traballadores, quizais un dos principais motivos de toda esta corrente migratoria, peor salario, peores condicións de traballo, maior beneficio. Inmigración custe o que custe.


Abaixo o capitalismo. Benvidos a éraa do inmigracionismo.

Novopress España.
0 comentarios