Blogia
IDENTIDADE GALEGA

PROGRAMA ELECTORAL

PROGRAMA ELECTORAL

 

 

CAMBRE CON IDENTIDADE PROPIA

VOTA IDEGA

 

PROGRAMA MUNICPAL DE IDEGA

 

- IDEGA destaca o compromiso de evitar a marxinación dos galegos nos municipios galegos debido as medidas de "discriminacion positiva" adoptadas por moitos para favorecer os inmigrantes , en moitis caosos chegados a España infrinxidno as leis españolas de extranxeria.

Os beneficios sociais de todo tipo deben ser preferentes para os autoctonos veciños dos municipios galegos, e despois para os residentes do resto da Unión Europea, e non deben empregarse en favorecer a inmigración ilegal e masiva co diñeiro dos contribuintes españois que pagan as mal chamadas "politicas de integración" para inmigrantes que sirven sinxelamente para encher os petos de moitas ongs que teñen na inmigración e na compasion a sua fonte de diñeiro.

Nin un euro de presupostos municipais para inmigración e "axudas" o terceiro mundo.

-IDEGA reafirmase na sua vontade de derogar a lexislación urbanistica que permite a expropiación de terras e fincas privadas para favorecer a empresas privadas da construcción e especulacion inmobiliaria. A expropiación debe ser unicamente por necesidades publicas e non para enriquecer a catro constructores con contactos nos concellos, como estamos a ver ultimamente.

- IDEGA propon a desaparición das diputacions provinciais, organismo que non teñen funcion algunha existindo concellos e comunidade autonoma, son un gasto inutil de recursos pubicos que deben empregarse en necesidades reais dos galegos e non en soldos de "carguiños" e enchufados diversos.

- IDEGA propon a crecion do Museo Templario de Galicia na parroquia do Temple, Cambre, como centro cultural dinamizador economico e social para Cambre e para Galicia.

 

http://identidadegalega.blogia.com/

0 comentarios